Ήρθε η ώρα να πάμε σε κάπως πιο βαθιά νερά γνώσεων που θα προκαλέσουν τις πεποιθήσεις και τον τρόπο σκέψης αρκετών…

Αυτό που πιστεύεις για τον εαυτό σου
Αυτό που πιστεύεις για τους άλλους
Αυτό που πιστεύεις για τον κόσμο
Αυτό που πιστεύεις για τη σχέση σου με το Θεό
Αυτό που πιστεύεις για την ειρήνη στον κόσμο
δημιουργεί αυτό που συμβαίνει σε αυτό τον κόσμο…
Αυτή τη στιγμή οι πεποιθήσεις αλλάζουν τον φυσικό κόσμο.
Οι πεποιθήσεις αλλάζουν την ύλη.

Ποιοι είμαστε λοιπόν;
Είμαστε Δημιουργοί Πραγματικότητας.

Ζούμε σε μία σημαντική στιγμή στην παγκόσμια ιστορία όπου επιλέγουμε τον πόλεμο ή την ειρήνη για το μέλλον μας.
Ας μάθουμε λοιπόν τη γλώσσα της καρδιάς για να μπορέσουμε να κάνουμε την επιλογή μας…